બનાસકાંઠા: ‘આ’ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે પડી ટાઇ

બનાસકાંઠા: ‘આ’ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે પડી ટાઇ
 
થરાદ: જુની આદવતને લઈ ખેતરમાં સૂતેલા કાકાની ભત્રીજાએ કરી’તી હત્યા

થરાદ: જુની આદવતને લઈ ખેતરમાં સૂતેલા કાકાની ભત્રીજાએ કરી’તી હત્યા
 
પાલનપુર: હેબતપુર-ચિત્રાસણી રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત, મહિલાનું મોત

પાલનપુર: હેબતપુર-ચિત્રાસણી રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત, મહિલાનું મોત
 
પાલનપુર અકસ્માત: 7 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારનાર ટેન્કરના CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે

પાલનપુર અકસ્માત: 7 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારનાર ટેન્કરના CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે
 
More News