શાળાએ જતી, આવતી બાળાઓની છેડતી કરતો, લોકોએ ચખાડ્યો મેથીપાક

શાળાએ જતી, આવતી બાળાઓની છેડતી કરતો, લોકોએ ચખાડ્યો મેથીપાક
 
રાજકોટ: ૩ યુવતીઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવી કર્યા લગ્ન, અંતે ભાંડો ફુટ્યો

રાજકોટ: ૩ યુવતીઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવી કર્યા લગ્ન, અંતે ભાંડો ફુટ્યો
 
જામનગર: પત્ની રીસામણે ચાલી જતાં, પતિ બુલડોઝર લઇ સાસરી પહોંચ્યો અને

જામનગર: પત્ની રીસામણે ચાલી જતાં, પતિ બુલડોઝર લઇ સાસરી પહોંચ્યો અને
 
મોરબી: યુવતી પર એસીડ એટેક કરનાર પૂર્વ પતિએ કરી નફ્ફટ કબુલાત

મોરબી: યુવતી પર એસીડ એટેક કરનાર પૂર્વ પતિએ કરી નફ્ફટ કબુલાત
 
More News