ક્રૂડના ભાવ ત્રણ વર્ષની ઊંચાઈએઃ શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો

ક્રૂડના ભાવ ત્રણ વર્ષની ઊંચાઈએઃ શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો
 
ડોલરમાં નરમાઇના પગલે ઘરઆંગણે ચાંદી-સોનામાં ઉછાળો

ડોલરમાં નરમાઇના પગલે ઘરઆંગણે ચાંદી-સોનામાં ઉછાળો
 
આવી રીતે સેક્સ કરો તો ચરમસિમા ના થાય

આવી રીતે સેક્સ કરો તો ચરમસિમા ના થાય
 
ઈન્ટરનેશનલ ઈનકમિંક કોલના ચાર્જમાં ટ્રાઈએ કર્યો ઘટાડો

ઈન્ટરનેશનલ ઈનકમિંક કોલના ચાર્જમાં ટ્રાઈએ કર્યો ઘટાડો
 
More News