ગાંધીજીની `દુર્લભ’ તસવીર `દુર્લભ’ ભાવે વેચાઈ

ગાંધીજીની `દુર્લભ’ તસવીર `દુર્લભ’ ભાવે વેચાઈ
 
ફ્રાન્સના પ્રમુખનો મેક અપ વિવાદ, `હેન્ડસમ’ દેખાવવા `હેન્ડસમ’ ખર્ચા

ફ્રાન્સના પ્રમુખનો મેક અપ વિવાદ, `હેન્ડસમ’ દેખાવવા `હેન્ડસમ’ ખર્ચા
 
ચીનમાં પર્યટકો સેલ્ફી માટે પ્રાચિન બૌદ્ધ પ્રતિમા પર ચઢી ગયા

ચીનમાં પર્યટકો સેલ્ફી માટે પ્રાચિન બૌદ્ધ પ્રતિમા પર ચઢી ગયા
 
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે PM મોદીને કટાક્ષમાં કહ્યું ‘સુંદર વ્યક્તિ’, પછી ઉડાડી હાંસી

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે PM મોદીને કટાક્ષમાં કહ્યું ‘સુંદર વ્યક્તિ’, પછી ઉડાડી હાંસી
 
More News