બહેનને બ્લેકમેલ કરનાર પર ભાઇએ ચઢાવી કાર પછી માર્યા તલવારનાં ઘા

બહેનને બ્લેકમેલ કરનાર પર ભાઇએ ચઢાવી કાર પછી માર્યા તલવારનાં ઘા
 
અ’વાદ: પતંગની દોરીથી બચવા પતિએ મારી બ્રેક, પત્ની પટકાઇ, કારે કચડી

અ’વાદ: પતંગની દોરીથી બચવા પતિએ મારી બ્રેક, પત્ની પટકાઇ, કારે કચડી
 
કંડલાના દરિયામાં ડીઝલ ભરેલા જહાજમાં ભયાવહ આગ ફાટી નીકળી

કંડલાના દરિયામાં ડીઝલ ભરેલા જહાજમાં ભયાવહ આગ ફાટી નીકળી
 
વડોદરાનું NRI કપલ ન્યુઝિલેન્ડનાં દરિયામાં ડૂબતાં યુવાનનું મોત

વડોદરાનું NRI કપલ ન્યુઝિલેન્ડનાં દરિયામાં ડૂબતાં યુવાનનું મોત
 
More News